บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุงบริการและสถานีบริการทุกแห่งให้ได้มาตรฐาน มีโครงการที่จะขยายจำนวนสถานีบริการในทำเลที่มีศักยภาพทางธุรกิจเพื่อสร้างฐานลูกค้า รวมถึงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อให้บริการต่างๆ ในสถานีบริการของบริษัทฯ มีความหลากหลาย และดึงดูดผู้บริโภคให้มากขึ้น ทั้งร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟชั้นนำ และร้านอาหาร ตามศักยภาพของแต่ละสถานี ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งในเรื่องของการสะสมคะแนนและการชำระค่าบริการตามช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาโอกาสลงทุนทางธุรกิจในอนาคต เพื่อขยายฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ