“บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)”

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ดีเซล และ น้ำมันหล่อลื่น ปัจจุบันบริษัทฯ
จำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้ารูปหยดน้ำมัน กับเครื่องหมาย "SUSCO" จำหน่ายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และจำหน่ายน้ำมันให้กับสายการบินอีกด้วย

label-susco

น้ำมันหมดใช่ไหม? ลองค้นหา

สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ที่อยู่ใกล้คุณสิ

* ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562

ค้นหาสถานีบริการ

จังหวัด

ผลิตภัณฑ์
Brand Alliances

Car serviceCarwash

Restaurant
Coffee Shop

Minimart
Other

Rabbit Reader

ปิด
ตัวช่วยค้นหา

ข่าวโปรโมชัน

ข่าวประชาสัมพันธ์